Newspage

Hur fungerar AdBlue i dieselmotorer

Diesel har sina sidoeffekter och behöver något som kan bryta ner kväveoxider till ofarligt kväve och vattenånga, därför skapades tillsatsen AdBlue. På så sätt minskas utsläppen från dieselmotorer på bilar men även på fartyg som är dieseldrivna.

Vad innehåller en AdBlue tillsats

Urea är en kemisk reaktion mellan ammoniak och koldioxid. Smältmassan Ureagranulatet som blandas med vatten. Ureagranulat och vatten används vid tillverkningen av AdBlue och har en funktion i avgasreningssystem för dieseldrivna bilar.

Den sprutas in i dieselmotorernas avgassystem där den reagerar med skadliga utsläpp för att minska deras inverkan på miljön. Adblue är giftfritt och biologiskt nedbrytbart, vilket gör det säkert att använda i en rad olika fordon, inklusive bilar, skåpbilar och lastbilar.

Hur du fyller på AdBlue i din dieselbil

När det används på rätt sätt kan det avsevärt minska ett fordons utsläpp av NOx (kväveoxider), som är ansvariga för att orsaka luftföroreningar. Bilar som använder sig av AdBlue har en tank, oftast placerad i bagageutrymmet eller i vissa fall i motorutrymmet.

Där kan du enkelt fylla på denna tillsats, men du kan vid osäkerhet även besöka en verkstad så du får rätt sort. Det är viktigt att kontrollera nivån regelbundet och fylla på vid behov vilket du även kan be om vid service av bilen.

Genom att använda dig av tillsatsen AdBlue så kommer du reducera mängden skadliga partiklar ut i naturen. Detta har varit en av dieselns största motståndare. Avgaser från diesel har varit en relativt stor miljöbov men kan med hjälp av tillägget så kan detta nu reduceras maximalt.

Var du hittar större förpackningar för verkstad och industri

Du hittar industriförnödenheter som exempelvis alkylatbensin, avfettning på 25 liters dunk och fat, olika typer av glykol, motorolja och spolarvätska hos Xtr24. Är du storförbrukare av industriförnödenheter och behöver köpa lite större volymer av dessa produkter så hittar du flertalet på företagets sida.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln