Newspage

Rive hjälper dig vid uppsägning & avskedande

Har du eller någon du känner blivit uppsagd eller avskedad? Om så är fallet är förmodligen denna person väldigt upprörd och vet inte hur den ska gå till väga.

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Lagen om anställningsskydd handlar om hur avtal om anställning kan ingås och avslutas. Syftet med lagen är att skydda arbetstagaren från eventuella tvister. Lagen innehåller även regler om tidsbegränsade anställningar, uppsägningstider, hur uppsägning ska gå till och vad som räknas som en giltig uppsägning.

Uppsägning & avskedande

Uppsägningsreglerna regleras av LAS. Lagen föreskriver uppsägningstider som ska tillämpas från 1 till 6 månader, beroende på hur länge du har varit hos din arbetsgivare.

Arbetsgivaren kan säga upp den anställde med en viss uppsägningstid om det finns väsentlig grund. Det finns två skäl till uppsägning ena är på grund av brist på arbete, till exempel på grund av nedskärning och omorganisation eller av personliga skäl. Uppsägning av personliga skäl är relaterad till personer som vårdslöshet, olaglig frånvaro, allvarliga svårigheter i samarbete eller orättvisa. Domstolen kan förklara en uppsägning som inte är objektivt motiverad.

Uppsägning kräver att arbetstagaren bryter allvarligt med sina skyldigheter, till exempel genom brott mot arbetsgivaren, stöld, våld, missbruk, utförande av konkurrerande handlingar, grov orättvisa eller vägran att arbeta. Arbetsgivaren kan säga upp anställningen omedelbart och arbetstagaren har inte rätt till uppsägning.

RiVe Juridiska byrå hjälper dig

Vid uppsägning och avskedande kan RiVe hjälpa till och stå vid din sida. RiVes arbetsrättsjurister är experter inom området och har lång erfarenhet och hanterar dagligen liknande fall.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln