Newspage

Arbetsrätt för minderåriga

Om du är under 18 och har fått jobb gäller särskilda regler för dig. Det finns till regler för hur länge du får jobba, vad du får jobba med och hur när du får jobba. Idag ska vi titta på exakt vad som gäller mellan dig och din arbetsgivare så att din anställning ska bli så bra som möjlig.

Under 13 år

Om du är under 13 år får du enligt lagen inte arbete över huvud taget. Enda undantaget är om du jobbar inom ett företag som drivs av en familjemedlem och som saknar anställda. Du får även jobba som skådespelare och sälja majblommor.

13 – 15 år

Barn mellan 13 – 15 år får inte arbeta ensamma och de får inte ha ansvar för kassan. Dessutom måste deras föräldrar skriva under ett intygande om att de får jobba. De jobb barnet får göra är enklare och riskfria sysslor, till exempel att hjälpa till i en kiosk.

Alla som är under 16 år får dessutom inte jobba mellan klockan 20:00 och 06:00. Dessutom får de under en skolvecka inte arbeta mer än 2 timmer per skoldag och 7 timmar på de skolfria dagarna och aldrig mer än 12 timmar på en vecka.

16 – 18 år

När du fyller 16 får du anställas till alla yrken så länge de inte är direkt farliga. Du får till exempel inte lyfta tungt eller jobba i en hotfull miljö. Dessutom får du inte arbete mellan 00:00 och 05:00 på morgonen, måste ha en nattvila på minst 12 timmar och måste ha två arbetsfria dagar under varje 7 dagars period.

RiVe Juridiska Byrå

Om du märker att din arbetsgivare bryter mot dessa lagar rekommenderar vi att du och dina vårdnadshavare kontaktar RiVe Juridiska Byrå. RiVe har lång erfarenhet inom arbetsrätt och kommer hjälpa dig att få rätt mot din arbetsgivare. Om du vill att konflikten ska lösas till din fördel, då finns det ingen bättre Juridisk Byrå än RiVe.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln