Newspage

Säkerhetsrådgivare vid transport av farligt gods

Om ni måste frakta farligt gods eller är medansvarig i en transport av farligt gods bör ni se till att er personal har genomgått en ADR-utbildning. ADR-utbildning krävs för individer som är inblandade i transport av farligt gods där föraren samt andra individer är delaktiga. Till exempel om någon åker med en chaufför eller en person som assisterar till att lasta och lossa. Utbildningens primära ambition är att förhindra incidenter, men också förbereda ifall olyckan skulle vara framme. Det är det mycket viktigt att veta vilka åtgärder som ska vidtas. Vid transport av farligt gods bör en säkerhetsrådgivare vara delaktig för att motverka incidenter och identifiera risker när det farliga godset hanteras och transporteras.

Amasis erbjuder skräddarsydda ADR-utbildning för kundens lokaler, samt för lagerpersonal och andra deltagare som är involverade i transporten. Bolag behöver utbildning i ADR och farliga ämnen därför att det är ett krav från myndigheterna som gäller alla som hanterar farliga ämnen i någon form. För att företag ska få transportera farligt gods måste alla som deltar i transporten genomföra en grundläggande kurs i farligt gods.

Det är flera mindre företag som idag saknar en kemikonsult som hjälper dem att få ett bättre kontroll på dokumentering, varningsetiketter, säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer som ska lämnas till myndigheter. En kemikonsult kan hjälpa ditt företag på många punkter som bl.a. rättsutredningar, utbildningar och riskbedömningar.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln