Newspage

Håll koll på lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en lag som ligger i grund för arbetsrätten. LAS lagen gäller om det inte finns ett kollektivavtal för din arbetsplats där du är anställd. LAS är lagen som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Gränsen mellan en anställd och en arbetsgivare är inte alltid lätt att dra, men ett inslag i ett anställningsavtal är att det inte involverar ett specifikt jobb eller resultat, utan att arbetstagaren kontinuerligt tillhandahåller sitt arbete till arbetsgivaren. Motsatsen gäller uppdragsavtal som råkar vara relaterade till utförandet av ett visst arbete eller resultat.

Anställningsförhållandet kan upphöra genom uppsägning eller avskedning. Vid uppsägning så avslutas inte anställningsförhållandet förrän efter en viss uppsägningstid. Uppsägningstiden är olika beroende på hur länge man som arbetstagare har varit anställd på företaget men som minst så är det en månad. Under uppsägningstiden eller generellt så länge anställningsförhållandet är aktivt så har arbetstagaren rätt till lön och andra anställningsförmåner även fast arbetstagaren inte har några arbetsuppgifter. Vid avskedningen så har du inte uppsägningstid utan anställningsförhållandet avslutas omedelbart. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda dig som arbetstagare så måste du som arbetstagare har grovt misskött sina arbetsuppgifter annars räknas det som brott mot LAS.

År som anställdUppsägningstid
0 – 21 månad
2 – 42 månader
4 – 63 månader
6 – 84 månader
8 – 105 månader
10+6 månader
Hur lång uppsägningstid du har rätt till

Brott mot LAS

Skulle det förekomma att arbetsgivaren menar på att du inte har rätt till lön trots uppsägningstid eller om du blivit avskedad utan korrekt anledning så bör du kontakta RiVe som är en juridisk byrå. Deras expertis ligger inom arbetsrättsligafrågor och hjälper dig i eventuella tvister med arbetsgivare och kan gå så långt att pressa det till domstolen.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln