Newspage

Kurser inom personlig utveckling

Inyan har lång erfarenhet av effektiva och meningsfulla möten. Inyan utvecklar verktyg och metoder som ger ert företag kraftfulla och hållbara effekter. Detta är viktigt för att ert företag ska utvecklas och ta nya höjder.

Inyan erbjuder kurser i personlig utveckling och teamutveckling. Kursen i Teamutveckling hjälper ditt team att fungera bra tillsammans på arbetsplatsen, vilket är nyckeln till ett framgångsrikt företag. Ibland räcker det med att en person i gruppen inte presterar eller samarbetar med de andra teammedlemmarna för att hela gruppen ska jobba sämre. Kursen i personlig utveckling lär dig att bli effrektivare och vad du kan göra för att samarbeta bättre med andra. Personlig effektivitet utgår från energi, fokus och tid som du har och när dessa inte ligger på samma nivå blir konsekvensen att man börjar stressa. Inyan erbjuder kurser som hjälper dig att hantera just detta.

Inyan har även en kurs i coaching och ledarskap, som ger dig kraftfulla verktyg för att hantera situationer och konflikter som kan uppstå på arbetsplatsen. Utbildningen består av träning och praktik.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln