Newspage

Utbildning inom grupp och ledare

CoreCode erbjuder flera utbildningar inom förbättring ledarskap och hur du kan förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats. Den populäraste utbildningen är UGL som står för Utveckling av grupp och ledare. Detta är Sveriges i särklass populäraste ledarskapsutbildning och har hög efterfrågan på marknaden.

I Utbildningen får du kunskaper om destruktiva strukturer och verktyg, samt modeller som kan användas efter utbildningen. För chefer och gruppledare är det väldigt bra att ha den här typen av kunskaper och verktyg, vilket hjälper dig att hantera de olika situationer som kan uppstå på arbetsplatsen. Utbildningen passar bra för alla som jobbar i ett team. Allt från chefer till medarbetare.

Fördjupningskursen i UGL går fokuserar på din personliga utveckling och fördjupar din självinsikt, samt ökar dina kunskaper om de grundläggande förutsättningar som krävs för att bli en bra ledare. I JGL-utbildningen får du träna på ledarskap, kommunikation, feedback och konflikthantering, vilka är viktiga för att bli en bra ledare.

CoreCode erbjuder även en utbildning inom JGL (Jämställdhet, Genus & Ledarskap). Den utbildningen motverkar sexuella trakasserier, härskartekniker och andra dåliga beteenden på arbetsplatsen genom att informera om jämlikhet och jämställdhet.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln