Newspage

Framtiden inom bioteknik

Bioteknik är som du hör på namnet en kombination av biologi och teknik. Det handlar i stort sett om hur man använder biologi för tekniska lösningar, som exempelvis att använda celler för att skapa tekniska saker. Bioteknik är ett väldigt brett område som inkluderar flera arbetsområden. Bioteknik handlar först och främst om läkemedel och medicin, men det kan också handla om bioteknisk mat.

En av de viktigaste upptäckterna inom bioteknik är genombrottet när Alexander Fleming upptäckte penicillin. Detta har varit en stor del av vår överlevnadshistoria och tack vare penicillin har människans genomsnittsålder ökat med flera år. Ingen vet vad som väntar för genombrott i framtiden, men vi kan vara säkra på att fler sådana här upptäckter kommer. Många tror att det är botemedel mot cancer och många andra sjukdomar som kommer härnäst. Om så är fallet så kan vår snittåIder åter igen ökas med ett par år.

Vad krävs för att göra sådana här genombrott

För att uppfinna något inom bioteknik behövs laboratorieutrustning. Milmedtek är ett företag som tillhandahåller högkvalitativ laboratorieutrustning för laboratorieteknik och industriell teknik. Milmedtek har ett stort utbud av produkter som klimatkammare, klimatskåp, säkerhetsbänkar, precisionsvågar och anaeroba lådor. Vilka allihop är en viktig del av det moderna laboratoriet.

Framtiden inom bioteknik

Sverige är ett land som ligger långt fram i den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, och det finns inga tecken på att detta kommer att bromsa in. I Sverige finns det flera högskolor och universitet som tillhandahåller bioteknikutbildning. De två universitet som tillhandahåller denna tjänst är Linköpings universitet och Borås universitet. Utbildningarna syftar till att ge kunskap som kan revolutionera områdena medicin, material och mat. Eftersom vi människor står inför fler utmaningar som globala epidemier, klimatproblem m.m. kommer bioteknik att bli en viktig del av människans överlevnad under all framtid.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln