Newspage

Saker att tänka på när man anlitar en kemikaliekonsult

När det gäller hantering och försäljning av kemikalier är det viktigt att ha en pålitlig konsult till hands som kan hjälpa dig med pappersarbete och juridik. Transport av farligt gods är trots allt ett ansvar som inte bör tas lättvindigt. Om du funderar på att anlita en kemikonsult finns här några saker att tänka på.

Se till att de har erfarenhet

När det gäller något så känsligt som kemikalier vill du ha någon som vet vad de gör. Leta efter en konsult med många års erfarenhet inom området – helst någon som har arbetat med mindre företag som ditt tidigare. På så sätt kan du vara säker på att de kommer att kunna hantera alla utmaningar som dyker upp.

Kontrollera deras referenser

Förutom att vara erfaren bör din konsult också vara välutbildad. De bör ha en examen i kemi eller ett relaterat område, och det skulle inte skada om de är certifierade av National Organization of Hazardous Materials Managers (NOHMM) eller någon annan liknande organisation. På så sätt kan du vara säker på att de är kunniga om den senaste utvecklingen inom området kemikaliesäkerhet.

Se till att de är tillgängliga när du behöver dem

Beroende på ditt företags storlek och verksamhetens art kan det hända att du bara behöver konsultera din kemikonsult vid behov. Det är dock fortfarande viktigt att se till att de är tillgängliga när du behöver dem. Ta reda på hur deras tillgänglighet ser ut och om de erbjuder någon form av nödservice dygnet runt. På så sätt kan du vara säker på att hjälpen alltid bara är ett telefonsamtal bort om ett problem uppstår.

När det gäller valet av kemikonsult är erfarenhet och referenser viktiga – men det är tillgängligheten också. Se till att ta reda på hur deras tillgänglighet ser ut och om de erbjuder någon form av jourtjänst dygnet runt innan du fattar ditt slutgiltiga beslut. På så sätt kan du vara säker på att hjälpen alltid bara är ett telefonsamtal bort om ett problem uppstår eller om du behöver ett säkerhetsdatablad.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln