Newspage

Rive vann rättvisa i Lex Sarah-skandal

Efter stormen i Hedemora Kommuns socialtjänst där två nyanställda socialsekreterare var först blev anställda för att sköta kommunens specialenhet mot hedersrelaterat våld. Där dem två socialsekreterarna blir avskedade efter att ha upplyst allvarliga brister som rör liv och hälsa i kommunen kring budgeteringen för skyddsåtgärder. Allt detta i en Lex Sarah-anmälan som är ett mer vardagligt namn på 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen. Denna lag föreskriver om att var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller människor med funktionsnedsättning ska vakas över för en god omvårdnad och leva under trygga förhållanden. Det står också tydligt i lagen om att personal är tvungna att anmäla missförhållanden.

Lex Sarah-skandalen kommer att hamna på Rive Juridiska byrås bord och kommer gå vinnande ut i tingsrätten. Detta resulterar i dem två anställda socialsekreterarna fick sin anställning tillbaka samt ena fick utbetalning på 28 månadslöner samt allmänt skadestånd utöver det här. Båda två ersattes även för tolv uteblivna månadslöner. Totalt så fick kommunen betala tre miljoner kronor till de två socialsekreterarna. Rive som biträdde socialsekreterarna är Sveriges största arbetsrättsbyrå och specialiserar sig inom arbetsrätt. Rive är en specialistbyrå inom området och företräder allt från privatpersoner, myndigheter och företag. Rive arbetar med en självutvecklad och målinriktad metodik i kombination med stor branschkännedom och juridisk expertis. 

Trendande artiklar

Dela den här artikeln