Newspage

Besiktning av ditt nya hus

Om ni precis byggt ett hus eller gjort en renovering av din villa är det viktigt att göra en slutbesiktning. Det är avgörande att göra en slutbesiktning av entreprenaden på grund av att den kontrollerar att bygget är ordentligt gjort.

Vad innebär en slutbesiktning?

Slutbesiktning innebär att kontrollera om uppdraget har utförs korrekt och enligt branschstandard. Om en av parterna, kunden eller entreprenören fordrar det, måste en slutbesiktning utföras. Detta sker i de flesta fall. Vad inspektören skall göra under den slutliga inspektionen är att se över att uppdraget har genomförts i enlighet vad båda parter har kommit överens om och att arbetet utförts i enlighet med gällande lagar och förordningar. Inspektören bedömmer om arbetet utförs på ett professionellt sätt. Alla delar av fastigheten ska inspekteras och inspektörerna skall vara oberoende. Slutkontrollen betalas av beställaren, vilket vanligtvis är konsumenten.

Slutbesiktning av en oberoende besiktningsman

Det är viktigt att använda sig av en oberoende besiktningsman av olika skäl. Besiktningsbyrån uträttar sina besiktningar med en oberoende SBRT utbildad besiktningsman.

Hur går en slutbesiktning till?

Slutkontrollen möjliggör för båda parterna att systematiskt se över allt utrymme och mark som täcks av fastigheten. Granskningen skall genomföras systematiskt och det vanliga är att börja vid fastighetens ingång. Vind, krypgrund och flera svåråtkomliga platser behöver också inspekteras. Att bara ta en snabb titt krypgrunden under huset räcker ej. Här måste det göras en noggrannare inspektion med ficklampa och fuktmätare. Under den slutliga inspektionen bör parterna ges chans att kommentera vad de såg under inspektionen. Inspektörer skall vara objektiva och oberoende under den slutliga inspektionen och endast kommentera om de har observerat direkta oriktigt ur teknisk synvinkel eller om de har hittat något som är i strid mot gällande lagar eller myndigheternas krav.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln