Newspage

Använd det hybrida kontorets alla fördelar

Lär dig använda det hybrida kontorets alla fördelar och skapa ett kontorslandskap som passar för det moderna sättet att arbeta. Att använda sig av aktivitetsbaserade kontor det som brukar benämnas Activity Based Working, ofta förkortat ABW.

Distansarbete har blivit en populär lösning som fungerar för flexibla kontor. Det man dock bör vara medveten om är att produktiviteten kan minska om det inte implementeras rätt. Därför finns det exempelvis certifierade arbetsmiljöstrategier som kan bistå ditt företag med hur du genom en kurs i bättre arbetsmiljöutbildning kan skapa det bästa förutsättningarna.

Att skapa förändringsprocesser är inte alltid lätt och det krävs vägledning med effektiv förändringsledning av en rutinerad expert. På så sätt går det att undvika fallgroparna och företaget kan snabbare komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete och på så sätt även förbättra arbetsmiljön betydligt snabbare så att den passar det nya arbetssättet.

Hur det Agila arbetssättet kan implementeras och hanteras med

Att arbeta i en verksamhet som arbetar enligt agila processer kräver en viss kunskap i hur dessa aktivitets baserade arbetssätt kan bistå med bästa företagsnyttan. Det finns vissa funktioner som kräver att den anställde är på plats.

I ett utvecklingsprojekt kan det vara av större fördel att utvecklaren hanterar sin sprint separat om det är en rutinerad utvecklare som har flera roller. Än den som är en del av en agil grupp med mer utförliga och specifika ansvars områden.

Arbetsplatsanalys som skapar det bästa förutsättningarna för produktivt arbete

Genom att analysera din arbetsplats med arbetsplatsanalys och arbetsplatsstrategi, så kan du som företagare få en bättre bild över hur ni som företag faktiskt arbetar. Men även vilka förbättringsmöjligheter som kan finnas. En certifierad arbetsmiljöstrateg kommer att bistå arbetsgivaren med information så att detta sker enligt företagets arbetsvillkor och inom gällande arbetsmiljöregler.

Har du hittat fördelarna med flexibla kontor och distansarbete och vill ta ett aktivt steg, så är utbildning alltid ett första steg. Det finns specifika arbetsmiljöutbildningar inom området som kommer ge dig de bästa förutsättningarna till att skapa en bättre arbetsmiljö för samtliga anställda.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln