Newspage

Motverka ohälsa på arbetsplatsen med Företagshälsovård

Företagshälsa är förebyggande för att skapa en hälsosam arbetsplats och motverka ohälsa på arbetsplatsen samt förebygga sjukdomar. Om du till exempel utsätter ditt arbete för buller, dålig ventilation eller kemikalier kan företagshälsovården studera riskerna och komma med förslag för att förbättra arbetsmiljön. Målet med företagshälsa är att förebygga stress, mental hälsa och en systematisk arbetsmiljö. Proaktiv företagshälsa har anpassats för att möta framtida skador och syftar till att identifiera och hantera dessa problem i ett tidigt skede.

För många företag är det viktigt att hålla personalen frisk så att företaget eller organisationen förblir mobil och därmed effektiv. Företagshälsa bidrar till många jobb genom att förbättra de anställdas hälsa genom att stödja arbetsgivaren i att skapa en bättre arbetsmiljö och genom att ge välbefinnande och utbildning. Med Qurants digitala företagshälsa är det svårt att misslyckas, Qurant arbetar med proaktiv företagshälsovård, där de tillhandahåller verktyg för att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede. Den digitala lösningen ger effektiv behandling av sjuk/vab- och friskärenden. Detta görs digitalt i applikationen och ska leda till att minska sjukfrånvaron och skapa en hållbar hälsa. Genom att investera i hållbar hälsa och en bättre arbetsmiljö investerar du i både anställda och företaget.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln