Newspage

Få hjälp med ekonomisk rådgivning

Rådgivning är en viktig del av rollen som auktoriserad revisor. Ekonomisk rådgivning förbises ofta och ses som något som bara stora företag kan tjäna på. Men ekonomisk rådgivning är för alla och det är tjänsten som gör den största skillnaden i företagsutveckling.

DigiM är ett redovisningsföretag som hjälper andra företag med affärsrådgivning och redovisning. DigiM tillhandahåller affärsrådgivning till alla bokföringskunder, men också som en fristående tjänst, även om du har konton någon annanstans. De tar initiativet till många av dessa tjänster när de ser att ett företag kan behöva dem och lägger fram förslag på vad som kan vara bra för företaget.

DigiM erbjuder tjänster som företagscoaching, benchmarking, budgetering och företagsrådgivning. En av de vanligaste målsättningarna för ett företag är den ekonomiska biten vilket ofta är ett bra mål eftersom att det är specifikt och mätbart. Budgetering handlar om att nå dessa mål genom att sätta en viss budget som ska kunna uppnå målet. Att sätta en budget är nyttigt för alla företag, stora som små men att ta fram en budget kan vara svårt och ta lång tid. Det är av denna anledning som DigiM finns, som hjälper till vid budgetering och andra tjänster som gynnar ditt företag.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln