Newspage

Att bygga ett eget hus – Så börjar du

Om du inte väljer en modulbostad är det första steget i processen (efter att du har köpt tomten) vanligtvis att kontakta arkitekten som börjar med att skissa på flera olika förslag. Ni bestämmer sedan tillsammans den slutliga lösningen och ansöker hos kommunen om bygglov.

Arkitekter kan även hjälpa till med inredningslösningar som inredning, belysning och möbler, eller vid behov kan du kontakta en inredare för hjälp. Om du letar efter en skicklig arkitekt eller inredare kan du göra en enkel Googling efter en lokal arkitekt.

Vissa byggare vill komma i kontakt med byggherren eller entreprenören tidigt i processen. Observera dock att det är svårt för byggare att ge någon korrekt pris- och tidsinformation tills ritningarna är klara. Helst kontaktas byggherren medan kommunen handlägger tillståndsansökan, eftersom det minskar projektosäkerheten. Ibland kommer byggnadsråden att vägra bygglov från byggare, och de förändringar som måste göras innebär att byggare måste förlita sig på nya priser.

Innan arbetet sätter igång och efter att projektet är klart måste det göras en energibesiktning. Detta gör du genom att kontakta experter inom verifierad energiberäkning. Energiberäkningar.se erbjuder energiberäkningar och energibesiktningar.

Trendande artiklar

Dela den här artikeln